Ortododoncja aparaty ruchome

Zaleca się dla dzieci w wieku 4-12 lat. Jeśli dziecko rozwija się prawidłowo, najlepiej pójść do ortodonty w 6. roku życia, gdy zaczynają wyżynać się pierwsze zęby stałe. Lekarz stwierdzi, czy nie ma jakichś wad w ukształtowaniu szczęki. Aparaty ruchome to aparaty ortodontyczne, które można wyjmować z ust, np. do jedzenia, picia, mycia zębów i są przeznaczone dla najmłodszych pacjentów do około 12 roku życia. Ze względu na ich budowę i pełnioną funkcję możemy je podzielić na: aparaty mechaniczne i aparaty mechaniczno-czynnościowe. Pełnią one bardzo ważną rolę w zapobieganiu i rozwojowi wad zgryzu, a niektóre z nich(zwane aparatami czynnościowymi) pobudzają części kostne szczęk do wzrostu w odpowiednim kierunku, zapewniając przyszłemu uzębieniu stałemu odpowiednią ilość miejsca. Leczenie ortodontyczne aparatami ruchomymi może czasem wyeliminować konieczność leczenia aparatem stałym, a już na pewno spowoduje, że późniejsze leczenie aparatem stałym będzie dużo bardziej efektywne. Systematyczne wizyty dziecka u dentysty dają gwarancję, że odpowiednio wcześnie wykryte zostaną wszelkie możliwe oznaki nieprawidłowości zgryzowych wymagające zastosowania ruchomego aparatu ortodontycznego.

Allianz