inlay

W stomatologicznym leczeniu zachowaczym leczenia próchnicy i wyników jej usunięcia rozróżniamy trzy typy uzupełnień. Zależą one od wielkości, rozległości i głębokości ubytków.Jeszcze 20 lat temu popularnymi wypełnieniami były wypełnienia amalgamatowe. Ze względu na nieszczelności oraz niewłaściwe opracowanie (np. brak polerowania powierzchni na drugiej wizycie), a także obecność rtęci w ich składzie powoli zostają zamieniane przez inne rodzaje. Mogą być one uzupełniane róznymi typami materiałów min. kompozytowych, chemo i światłoutwardzalnymi, metalami szlachetnymi (złoto,srebro), etc. Rysunek powyżej graficznie pokazuje rodzaje uzupełnień ubytków oraz różnice pomiędzy nimi.