Hemisekcja – jest zabiegiem stomatologicznym z zakresu chirurgii, przeprowadzany w zębach wielokorzeniowych (najczęściej zęby trzonowe) zniszczonych i złamanych, często ze stanem zapalnym. Zabieg polega na separacji i usunięciu w znieczuleniu miejscowym jednego (albo więcej) korzenia zęba wraz z częścią korony zęba, przy pozostawieniu w jamie ustnej pozostałych korzeni. Taki ząb najczęściej wymaga odbudowy protetycznej.
Zabieg ten jest wskazany, w przypadku zmian okołowierzchołkowych przy korzeniach, kiedy leczenie endodontyczne nie jest już możliwe a zależy nam na jego uratowaniu unikając ekstrakcji. Kolejnymi wskazaniami są problemy periodontologiczne (np. ubytek kości) i złamanie pionowe zęba lub korzenia.
Rysunek poniżej ilustruje grarficznie sposób przeprowadzenia tego zabiegu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA