Allianz
W efekcie przeprowadzenia stosownej kontroli jakości oferowanych przez nasze gabinety usług oraz ogólnego wrażenia naszych placówek medycznych firma Allianz podpisała z nami w 2008 roku stosowną umowe o współpracy. Na jej podstawie posiadamy możliwość świadczenia usług medycznych w zakresie zawartych przez pacjentów umów ubezpieczenia zdrowotnego z firmą TU Allianz. Wszystkich Państwa posiadających w swoim Ubezpieczeniu Zdrowotnym bądź Medycyny Pracy na rzecz pracowników pakiet „stomatologia” zapraszamy na bezpłatne wizyty w naszych gabinetach.